Статті журналу


Портфель продуктів Avery Dennison для сталого розвиткуЗростання споживання етикетувальних матеріалів ринком напоїв відбувається в руслі вимог щодо їх екологічної безпечності та сталості. Компанія Avery Dennison має на меті сприяти економіці замкненого циклу (циклічній економіці) за допомогою своїх матеріалів. Портфель продуктів компанії допомагає досягти сталості на всьому ланцюжку створення вартості.

Місце пакування в динаміці ринку

За результатами минулого року обсяги продажів напоїв досить швидко відновилися після періоду пандемії Covid. Сьогодні всі сегменти світового ринку демонструють підвищувальну динаміку, і, за прогнозами, її темпи будуть позитивними.

Сегмент пива має ємність продажів 195 млрд л. До 2026 р. приріст у натуральному вираженні становитиме 1,9%, а в фінансовому – 3%. Зростанню сприятиме вдала стратегія гігантів пивної індустрії з диверсифікації продуктових портфелів, а також збільшення історій на тему пива. Це призводить до більшого різноманіття етикеток і упаковки.

Ємність сегменту вин сьогодні складає 26 млрд л. За попередніми оцінками, приріст продажів у натуральному вираженні до 2026 р. повинен бути 0,8%, а в фінансовому – 4,8%. Така розбіжність пов’язана з тенденцією «споживати менше, але краще». Ця тенденція посилила персоналізацію вин, що позитивно вплинуло на розвиток винних етикеток. «Винороби активно розвивають сталі рішення в упаковці, – підкреслює Валерія Юрлова, регіональна представниця Avery Dennison в Україні та країнах Балтії. – Одночасно з переходом на тару меншої маси, оборотну тару, альтернативні матеріали, виробники вин все більше використовують етикетки із вторинної сировини».

Валерія Юрлова, регіональна представниця
Avery Dennison в Україні та країнах Балтії

Преміумізація за рахунок етикеток

Преміумізацію та «екологічний» акцент активно використовують бренди сегменту міцних алкогольних напоїв. Обсяги продажів цього сегменту повинні збільшитися до 2026 р. із 27 млрд л на 0,8%, а у фінансовому вираженні – на 5,9%. Атрибути якості напоїв відображаються засобами упаковки, яка виконує роль комунікатора зі споживачами. Розвиток локальних брендів, продуктів із новими концепціями та смаками посилюється трендом сталості. Він впливає не тільки на експерименти з тарою, але й примушує відмовитися від вторинної упаковки або використовувати при її виготовлені перероблену сировину. 

Найбільші обсяги продажів має сегмент безалкогольних напоїв – 630 млрд л. Очікується, що до 2027 р. приріст становитиме 4,22%. Цей сегмент об’єднує багато підсегментів напоїв, чим обумовлюється велике різноманіття етикеток і упаковки. «Виробники безалкогольних напоїв у стратегіях свого розвитку теж акцентують увагу на циклічності матеріалів і «нульових цілях». Загалом, усім сегментам світового ринку напоїв притаманні спільні тенденції у сфері сталого розвитку. Стисло можна узагальнити так: преміумізація за рахунок етикеток, – підсумовує Валерія Юрлова. – Оскільки паперові етикетки сприймаються споживачем як більш «екологічні», то виробники напоїв відмовляються від пластику там, де це доцільно. Avery Dennison має декілька лінійок етикетувальних паперових матеріалів, вибір яких залежить від типу тари та цілей переробки. Наприклад, матеріали із вторинної сировини, матеріали, що легко змиваються для використання етикеток на оборотній тарі, та багато інших корисних рішень із наших портфелів пропозицій».

Sustainable ADvantage

Це портфель продуктів і рішень Avery Dennison, які дозволяють виробничим компаніям використовувати менше природних ресурсів, скоротити викиди СО2 і кількість відходів, рухатися до низькокарбонової економіки замкненого циклу. Завдяки цифровим стратегіям та інтелектуальним рішенням для етикетування ADvantage сприяє циклічності матеріалів і надає компаніям цінну інформацію про їх вплив на ланцюжок постачання. «Наші рішення із цього портфелю настільки ж різноманітні, як і ринки, для яких вони створені, – каже Валерія Юрлова. – До них відносяться: етикетки з вторинної сировини; клеї, які дозволяють переробляти більше пакувального пластику; транспортна упаковка, що компостується; технології цифрової ідентифікації, наприклад, етикетки з RFID, застосування яких значно підвищує ефективність ланцюжка постачань, скорочуючи кількість відходів і підвищуючи прозорість процесів; інші інструменти та послуги, які дозволяють компаніям зробити більш сталими не тільки їхні продукти, але й їхню діяльність».

«Скоротити й усунути»

Avery Dennison продовжує інвестувати в інноваційні платформи, мета яких – побудова замкненого циклу й усунення втрат. Напрямок скорочення матеріалів націлений на створення пакувального продукту, який забезпечить схожі або переважаючі характеристики при використанні меншої кількості матеріалів.

Avery Dennison очолює ініціативи щодо скорочення відходів етикеток. У 2020 р. разом із провідними виробниками самоклеючих етикеток компанія оголосила про створення консорціуму Circular Economy for Labels (CELAB). Оскільки в усьому світі переробляється тільки 52% відходів облою та підкладів, CELAB консолідує зусилля для пришвидшення та збільшення частки переробки серед користувачів етикеток. «Наша участь в CELAB ілюструє стратегічну підтримку програм і компаній, які забезпечують збір і переробку відходів облою і підкладів», – пояснює Валерія Юрлова.

Програма AD Circular

Ця програма має за мету збільшити повторне застосування використаних етикетувальних матеріалів. Щороку на утилізацію відправляються тонни використаних підкладів та облою для етикеток. «У 2021 р. ми вирішили змінити цю марнотратну звичку брендів і пакувальників, втіливши комплексну програму «Циклічність» (AD Circular), яка передбачає переробку етикетувальних матеріалів у місцях діяльності нашої компанії в усьому світі. У рамках цієї програми компанії можуть використати онлайн-додаток для планування вивозу та транспортування використаних матеріалів одному з наших партнерів із переробки за ціною, аналогічній ціні на захоронення або спалювання відходів», – коментує Валерія Юрлова. Серед країн Європи, найближчих до України, де вже працює ця програма, – Польща.

Методологія «ЕкоДизайн»

Сьогодні Avery Dennison працює над удосконаленням процесів розробки матеріалів, застосування яких буде мати позитивні екологічні, соціальні та фінансові наслідки. Цей напрямок втілюється у методології «ЕкоДизайн», яка надає рекомендації для всього процесу розробки, від ідеї до втілення, щоб гарантувати, що кожне наступне покоління пакувальних продуктів буде більш екологічно безпечним, ніж попереднє. «Ми також застосовуємо «ЕкоДизайн» для перевірки хімічних речовин, що використовуються в наших продуктах, за більш суворими правилами, ніж це передбачено відповідним законодавством, – додає Валерія Юрлова. – Ми йдемо одним шляхом із тими компаніями, які втілюють у пакувальних рішеннях інновації для досягнення цілей сталого розвитку та циклічної економіки».